loader-logo

Disclaimer

Goed om te weten

Deze disclaimer heeft betrekking op www.mtbgidsheuvelrug.nl inclusief al haar onderliggende pagina's.

Algemeen
Flow Mountainbiking (Kamer van Koophandel 83 176 136) verleent u hierbij toegang tot www.flowmountainbiking.com en www.mtbgidsheuvelrug.nl (de website(s)) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Flow Mountainbiking en derden zijn aangeleverd. Flow Mountainbiking behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Flow Mountainbiking. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen in sommige gevallen zelf inhoud plaatsen op de Website. Flow Mountainbiking oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Flow Mountainbiking zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Flow Mountainbiking en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Flow Mountainbiking, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Blogs

iStock-667013166 LR 4k

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief